Ostatní

other1

(1) Berylliový měděný drát se používá hlavně pro drátěné pružiny, twist-pin, fuzz tlačítko, pružinový prst a další špičkové konektorové produkty.
(2) C19610 se používá hlavně v konektorech.
(3) Feroslitina mědi se používá hlavně v RF stínící síti, konektorech, formách a tak dále.

other2
other3