Naše právo na duševní vlastnictví

*Způsob výroby drátěných tyčí ze slitiny (patent č.: ZL 201010518772.6).

*Druh zařízení a jeho metoda pro výrobu pásu ze slitiny mědi prostřednictvím nanášení sprejem (patent č.: ZL 201210411177.1).

*Způsob přípravy disperze zesílené mědi s oxidem hlinitým (patent č.: ZL 201310151407.X).