Elektrické a elektronické součástky

Největší uplatnění slitiny beryliové mědi je v elektrických a elektronických součástkách, zejména pružinách, stykačích, spínačích a relé.Používá se jako stykač v počítačích, optických komunikačních zařízeních, zásuvkách spojujících desky s integrovanými obvody a desky s plošnými spoji (zejména beryliové měděné dráty) a v automobilech. Mobilní telefony, notebooky a další IT zařízení bývají sofistikovanější, vyžadují menší, lehčí a odolnější stykače. To vyvolalo rostoucí poptávku po součástech z beryliové mědi.

Electrical and electronic components01
Electrical and electronic components02
Electrical and electronic components03