Elektrické a elektronické komponenty

Největší aplikace slitiny mědi berylia je v elektrických a elektronických součástkách, zejména pružinách, stykačích, spínačích a relé. Používá se jako stykač v počítačích, optických vláknových komunikačních zařízeních, zdířkách propojujících desky s integrovanými obvody a deskách s plošnými spoji (zejména beryliové měděné dráty) a automobilech. Mobilní telefony, notebooky a další IT zařízení bývají sofistikovanější, což vyžaduje menší, lehčí a odolnější stykače.To vyvolalo rostoucí poptávku po beryliových měděných součástkách.

Electrical and electronic components01
Electrical and electronic components02
Electrical and electronic components03