Testovací zařízení

 

Testovací položky

Vybavení

1

Analýza komponent

Fluorescenční spektrometr

2

Přímo odečítací indukčně vázaný plazmový emisní spektrometr

3

Spektrofotometr

4

Tepelná úprava

Pec na tepelné zpracování

5

Tvrdost

Stroj na testování tvrdosti Rockwell

6

Stroj na testování mikrotvrdosti

7

Vodivost

Testovací stroj na mikroodpor

8

Digitální testovací stroj na vodivost vířivých proudů

9

Mechanické vlastnosti

Mikropočítačový řídicí elektronický univerzální stroj na testování materiálů

10

Nedestruktivní inspekce

Online inteligentní digitální detektor vířivých proudů

11

Hmotnost

Analytická bilance

12

Metalografická analýza

Metalurgický mikroskop

Testing Equipment1
Testing Equipment3
Testing Equipment5
Testing Equipment7
Testing Equipment9
Testing Equipment2
Testing Equipment4
Testing Equipment6
Testing Equipment8
Testing Equipment10