Zkušební zařízení

 

Testovat položky

Vybavení

1

Analýza komponent

Fluorescenční spektrometr

2

Plazmový emisní spektrometr s indukčně vázaným přímým odečtem

3

Spektrofotometr

4

Ošetření ohřevem

Tepelné zpracování pece

5

Tvrdost

Testovací stroj tvrdosti Rockwell

6

Mikrotvrdoměrný zkušební stroj

7

Vodivost

Testovací přístroj pro mikroodporu

8

Digitální testovací přístroj konduktivity vodivých proudů

9

Mechanické vlastnosti

Mikropočítačový elektronický univerzální stroj pro testování materiálu

10

Nedestruktivní inspekce

Online inteligentní digitální detektor vířivých proudů

11

Hmotnost

Analytický zůstatek

12

Metalografická analýza

Metalurgický mikroskop

Testing Equipment1
Testing Equipment3
Testing Equipment5
Testing Equipment7
Testing Equipment9
Testing Equipment2
Testing Equipment4
Testing Equipment6
Testing Equipment8
Testing Equipment10